Visa nước ngoài Archive

Xin visa đi Canada mất bao lâu?

Thời hạn xét duyệt hồ sơ xin visa Canada khoảng 3 tuần chỉ tính những ngày làm việc. Vì vậy bạn có thể phải chờ ít nhất 1 tháng để biết kết quả visa, thậm chí 2 tháng vì số lượng xin …